PRIVACYVERKLARING

European Lettering Institute VZW hecht belang aan uw privacy. Hieronder vindt u meer uitleg over welke gegevens wij verzamelen, hoe wij ze gebruiken en wat uw rechten zijn. Mocht u privacy gerelateerde vragen hebben, dan bent u van harte welkom ons te contacteren:

European Lettering Institute VZW
Julius Delaplacestraat 12
8310 Brugge
lieve@letteringinstitute.com

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE VAN U EN HOE GEBRUIKEN WE ZE? 
Als u het inschrijvingsformulier invult gaan we er van uit dat u daadwerkelijk contact met ons wil opnemen. De inhoud van dit formulier zal doorgestuurd worden naar lieve@letteringinstitute.com. Onze webpartner bewaart voor de zekerheid ook nog een kopie van uw ingevuld formulier op de server, voor het geval we problemen zouden hebben met ons e-mailadres.

Wanneer u inschrijft voor ELI intensive, ELI boost of ELI explore, slaan we uw naam, voornaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, geboortedatum en facturatiegegevens op. De gegevens die we verzamelen hebben we nodig om u te contacteren indien nodig bij leswijzigingen of meldingen (al dan niet dringend) en om de facturatie te kunnen opmaken. De gegevens worden veilig opgeslagen en worden enkel gebruikt in het kader van bovenstaande zaken. U kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens. Daartoe kan u zich richten tot European Lettering Institute VZW, Julius Delaplacestraat 12, 8310 Brugge of via mail naar  lieve@letteringinstitute.com.

MET WIE DELEN WIJ UW DATA?
European Lettering Institute VZW deelt uw gegevens niet. Wij staan externe bedrijven niet toe gegevens te verzamelen waardoor u persoonlijk identificeerbaar bent, tenzij dit noodzakelijk is om u te voorzien van een dienst die u heeft aangevraagd.

WAT IS DE BEWAARTERMIJN VAN UW GEGEVENS?
European Lettering Institute VZW bewaart uw persoonsgegevens tot 3 jaar nadat u uw laatste cursus volgde.

WELKE RECHTEN HEEFT U?
Indien u zich wilt beroepen op een van deze rechten, gelieve contact op te nemen via lieve@letteringinstitute.com We proberen uw aanvraag binnen 30 dagen te verwerken.

Recht op inzage in de gegevens:
U beschikt over het recht om een kopie aan te vragen van alle gegevens die we over u beschikken.

Recht op correctie van gegevens:
Indien er onjuiste of onvolledige gegevens zijn, heeft u het recht deze te laten wijzigen.

Recht om vergeten te worden:
U heeft het recht om uw gegevens te laten verwijderen uit onze database.

Recht op bezwaar tegen de verwerking:
Iedereen waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens of de toestemming in te trekken.

Recht op beperken van de verwerking:
U beschikt over het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

Recht om klacht in te dienen:
Indien u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

WIJZIGINGEN AAN DE PRIVACYVERKLARING 
European Lettering Institute VZW heeft het recht deze privacyverklaring te wijzigen indien dat nodig zou zijn. Laatst aangepast op 08/07/2021.