VAN OUD
NAAR NIEUW

VOOR WIE IS DEZE MODULE BEDOELD?
De module “Van oud naar nieuw” is een vervolg op de module “Geschiedenis schrijven”. Wie met plezier de eerste module beëindigde krijgt nu de kans de Middeleeuwen te verlaten en de toch wel zeer belangrijke humanistische schriftevolutie ten gronde te bestuderen. 

WAT KAN JE LEREN?
We sluiten de donkere Middeleeuwen af en maken plaats voor het humanisme. De komst van de Renaissance is voor al wie houdt van geschreven of gedrukte letters een uiterst belangrijk tijdperk. Met de uitvinding van de boekdrukkunst krijgt de geschreven letter een nieuwe functie, een nieuwe rol. We bestuderen Renaissance documenten en volgen de letterevolutie nauw op. Nieuwe materialen zorgen voor nieuwe vormen en ook de evolutie van de gedrukte letter zal een invloed hebben op het maken van schrifttekens. Aan de hand van praktische schrijf- en tekenoefeningen voel je spanning tussen beide domeinen en begrijp je waarom sommige vormen verdwenen terwijl andere bleven. Deze periode is een enorme bron van inspiratie voor hedendaagse lettercreaties. Je zal gebruik kunnen maken van de faciliteiten van de Universiteitsbibliotheek Gent voor verder gefundeerd historisch letteronderzoek.

WAT IS HET TE VERWACHTEN LEERRESULTAAT?
Bij het beëindigen van deze module zal je een grondige praktische en historische kennis hebben over de evolutie van ons Westers schrift. Je bent individueel begeleid geweest en je weet dat mogelijke problemen in schrijfhouding verdwenen zijn. Je kan nu op een onderbouwde manier online cursussen volgen en kritisch met lettervormen en tekstbeeld omgaan.

WAT IS HET VOORDEEL ALS JE MEER DAN 1 MODULE VOLGT?
Niet alleen zal je meer kennis en ervaring opdoen, maar er is ook een financieel voordeel (tarief 2022-2023):
Volg je 2 modules, betaal je 3600,00 euro (1800,00 euro per module).
Volg je 3 modules, betaal je 5250,00 euro (1750,00 euro per module). 

ELI INTENSIVE understanding the past 2

” ELI IS WHAT I EXPECTED AND EVEN MORE. “

– Josefina Q. –

ELI INTENSIVE understanding the past 2
ELI INTENSIVE understanding the past 2
ELI INTENSIVE understanding the past 2
ELI INTENSIVE understanding the past 2

Overweeg je meerdere modules, maar weet je niet goed welke combinatie voor jou het beste is? Stuur ons een mail en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.