Letterkunst

VOOR WIE IS DEZE MODULE BEDOELD?
Meestal gebruiken we letters voor heel functionele doeleinden. We beseffen niet altijd dat deze abstracte tekens ook een artistieke component kunnen hebben. We leggen ons in deze module daarom toe op het leren visualiseren van tekst als kunstvorm. Iedereen die beter wil begrijpen hoe tekst een impact kan hebben op een breder publiek of in een bepaalde ruimte is van harte welkom.

WAT KAN JE LEREN? 
Zodra je het veilige gebied van geijkte letterprincipes verlaat, ontstaat er ruimte voor persoonlijke expressie. Een inleiding manuele druktechnieken, collage en boekbinden wordt aangevuld met een digitale kennismaking met Adobe Photoshop, Adobe InDesign en meer specifieke digitale applicaties. We zullen ook stilstaan bij betekenis van tekst, zodat vorm en inhoud elkaar op een gepaste manier kunnen vinden. In deze module krijg je de kans dit allemaal te onderzoeken, uit te proberen en toe te werken naar een concrete output. 

WAT IS HET TE VERWACHTEN LEERRESULTAAT?
Je creativiteit krijgt een mooie kans tot intensieve ontplooiing. Het leren nadenken over tekstvisualisatie is niet altijd makkelijk, maar zal in concrete toepassingen een absolute meerwaarde zijn. Dit kan van groot belang zijn bij het voorleggen van ideeën aan klanten. Mogelijkheden zien en out-of-the-box denken zijn ook hier een grote troef. 

WAT IS HET VOORDEEL ALS JE MEER DAN 1 MODULE VOLGT?
Niet alleen zal je meer kennis en ervaring opdoen, maar er is ook een financieel voordeel (tarief 2022-2023):
Volg je 2 modules, betaal je 3600,00 euro (1800,00 euro per module).
Volg je 3 modules, betaal je 5250,00 euro (1750,00 euro per module). 

ELI INTENSIVE textart in 2D & 3D

” IK LEER ER MEER DAN HET IMITEREN, CREËREN. IK WORD DAARBIJ NIETS OPGEDRONGEN, MAAR LEER ER WEL OM ER MIJN EIGEN IDEEËN IN VRAAG TE STELLEN. “

– Jan V. –

ELI INTENSIVE textart in 2D & 3D
ELI INTENSIVE textart in 2D & 3D
ELI INTENSIVE textart in 2D & 3D
ELI INTENSIVE textart in 2D & 3D
ELI INTENSIVE textart in 2D & 3D

Overweeg je meerdere modules, maar weet je niet goed welke combinatie voor jou het beste is? Stuur ons een mail en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.